Welkom op de site Heksenberg Blijft

Heksenberg Blijft is een initiatief van Heksenbergers en ‘Vrienden van RKVV Heksenberg’. Heksenberg Blijft vecht voor het blijven bestaan van de wijk Heksenberg met al zijn voorzieningen, maar in het bijzonder voor het blijven bestaan van het verenigingsleven waarvan de Voetbalvereniging RKVV Heksenberg een belangrijk deel uitmaakt.

Op deze site vindt u onder andere informatie over de ‘strijd’ van RKVV Heksenberg voor behoud van Sportpark Jan van der Ven, maar ook over andere verenigingen en initiatieven van Heksenberg.

 

Behoud Sportpark Jan van der Ven voor Heksenberg

Voetbal is voor RKVV Heksenberg belangrijk, laat dat duidelijk zijn. Echter: onze sociale activiteiten zijn van een veel groter belang. Ons sportpark met de verenigingskantine is immers dé centrale ontmoetingsplaats voor alle wijkbewoners. Hier wordt gewonnen en verloren, met elkaar gelachen en gehuild, in goede en slechte tijden. Daarmee draagt RKVV Heksenberg actief bij aan een gezond leefklimaat en aan de sociale cohesie binnen de wijk Heksenberg. Als grootste vereniging zijn wij het ‘hart en de ziel’ van onze gemeenschap. Wij verzetten ons daarom fel tegen de sluiting van ons sportpark door de gemeente Heerlen.

 

complex_01

 

Gemeente Heerlen

Heerlen zet in op herstructurering van buitensportaccommodaties. Het afstoten van ons complex aan de Kamperheideweg is daar onderdeel van. Onze vereniging moet door die sluiting verhuizen naar elders, ook een fusie met een gastvereniging is op termijn niet uitgesloten.

Het bestuur van RKVV Heksenberg ziet absoluut geen heil in een verplichte verhuizing. Als dit toch gebeurt, staat meer dan de identiteit en het voortbestaan van de voetbalvereniging op het spel. De samenhang en de leefbaarheid binnen de wijk wordt door deze verhuizing immers teniet gedaan en kapot gemaakt. Daarom wil RKVV Heksenberg met hulp van een particuliere stichting het sportpark aan de Kamperheideweg kopen en dit zelf gaan beheren en onderhouden. Alle kosten daarvan zijn voor eigen rekening en komen niet (meer) ten laste van de gemeente Heerlen. Nu niet en in de toekomst niet!

 

Toekomst

Heksenberg moet, wil en zal deze wedstrijd winnen. Dat zijn we aan onszelf, alle wijkbewoners en vooral aan onze onlangs overleden voorzitter Jan van der Ven verplicht. Als blijk van waardering voor diens tomeloze inzet, zijn vastberadenheid en eeuwige verbondenheid met Heksenberg, hebben we zondag 1 december ons complex omgedoopt tot ‘SPORTPARK JAN VAN DER VEN HEKSENBERG 2013’.

 

“Heksenberg Blijft strijdt voor behoud van het sportpark in de wijk Heksenberg”

Logo en Subtitel RKVV Heksenberg