Info


tegels

RKVV Heksenberg in vogelvlucht

In de jaren dertig kwam de wijk Heksenberg tot bloei. De steenkolenmijn, de Gerardus Majellakerk, de gelijknamige school alsook de plaatselijke Harmonie Sint Gerardus en de voetbalclub Heksenberg waren volop in ontwikkeling.

De ‘koempels’van de mijn Oranje Nassau IV speelden op een veldje gelegen ter hoogte van de huidige Kievitstraat en Zwanenstraat. Dit veld voldeed zeker niet aan de afmetingen. Was- en kleedgelegenheid was er toen niet. In de zomer van 1947 volgde de opening van het nieuwe sportveld annex kleedgebouw door de toenmalige erevoorzitter en huisarts. In het begin van de jaren ’70 realiseerde Heksenberg zijn eerste “houten” kantine.

In 1976 werd een nieuwe stichting HSA – Heksenbergse Sport Accommodatie 1976 opgericht.
De fraaie sportaccommodatie werd in 1983 op feestelijke wijze geopend met huldigingswedstrijden tegen MVV en de toenmalige Europa-Cup deelnemer NEC Nijmegen. Tijdens het 60-jarig bestaansfeest in 1994 was zelfs ‘lucky’ Ajax te gast in Heksenberg met Sjaak Swart en Gerrie Mühren.

Sportief gezien kende de voetbalclub wisselende successen. In 1947 promoveerde Heksenberg zelfs naar de tweede klasse, welke prestatie ook in 1992 werd herhaald. De jaren 50 en 60 waren voor Heksenberg weinig succesvol. Na een kort verblijf in de onderafdeling promoveert de club in 1971 weer naar de vierde klasse. Kort daarna zelfs weer naar de derde klasse waar Heksenberg jarenlang een stabiele, maar ook gevreesde tegenstander was. Na het kampioenschap in 1992 en direct daaropvolgend twee degradaties bivakkeert Heksenberg tegenwoordig met wisselende successen in de vierde en vijfde klasse.
Ook het damesvoetbal maakt deel uit van de vereniging: het hoogste team speelt verdienstelijk in de tweede klasse.

 

 

 

Jan van der Ven

Sportpark Jan van der Ven Heksenberg

De ‘koempels’ van de Oranje Nassau IV speelden in de eerste helft van de vorige eeuw op een veldje in Heksenberg, gelegen ter hoogte van de huidige Kievitstraat en Zwanenstraat. Dit was het eerste veld van de vereniging en voldeed niet aan de afmetingen. Was- en kleedgelegenheid was er toen niet, men maakte gebruik van de ‘teil’ bij café Moerkens.

 

Hoofdterrein

In 1947 werd het huidige hoofdterrein aangelegd. In de zomer van 1947 volgde de opening van het nieuwe sportveld annex kleedgebouw door de toenmalige erevoorzitter en huisarts J. Duysens. Piet Heutz scoorde er het eerste doelpunt. Later kreeg de vereniging tevens de beschikking over een ’zandveldje’. Nadat hierop twee lichtmasten waren geplaatst was er gelegenheid om te trainen.

Kantine

In het begin van de jaren ’70 realiseerde Heksenberg haar eerste kantine. Onder aanvoering van de toenmalige vice-voorzitter Piet van Hoof werd een ‘houten keet’ gebouwd. Al snel bleek deze kantine te klein te zijn. De eerste ‘kantinebonzen’ waren Mie en Gerrit Meijer. Door hun gezellig toedoen was uitbreiding snel noodzakelijk, hetgeen ook een jaar later geschiedde.

Sportpark

In 1976 was de nieuwe voorzitter Guus Butink de initiator voor een nieuwe stichting (de Stichting HSA – Heksenbergse Sport Accommodatie), welke tot doel had de realisatie van een kleed-kantine-accommodatie te verwezenlijken. Deze stichting heeft in de voorbereidende fase van 1976 tot eind 1980 veel werk verzet. Via kienavonden werden in het lokaal ’t Karrewiel de benodigde ‘startgelden’verworven. De bouwtechnische voortgang was echter moeizaam. Allerlei strubbelingen en moeizame procedures waren hier debet aan.

Vrijwilligers

In november 1981 was het eindelijk zo ver. De eerste schop ging de grond in nadat alle bomen waren gekapt. Een aantal vrijwilligers, ondersteund door twee metselaars van een aannemersbedrijf, hebben destijds gerealiseerd wat er nu staat. De accommodatie bestaat uit 4 kleed- en doucheruimten, 2 scheidsrechterslokalen, een massageruimte, een grote bergruimte, een jeugdhome, een bestuursruimte, een voorraadkelder, 2 keukens en een kantine annex clubgebouw.

Kienavonden

Door inzet van vrijwilligers, sympathisanten, harde werkers en werkers achter de schermen zijn de totale kosten destijds gehalveerd. De uiteindelijke kosten zijn gedekt door het startgeld van de kienavonden, subsidies en een lening. Tussentijds werd een nieuw speelveld en een halfverhard oefenveld aangelegd. Dit alles werd geopend in september 1979. Realisatie van deze nieuwe velden betekende dat de afdeling jeugd weer kon verhuizen naar het ‘moedercomplex’. De jeugd had 15 jaren gebruik gemaakt van een terrein aan de Heigrindelweg.

Ingebruikname

De kantine werd officieus in gebruikgenomen in mei 1983 bij de topper in de 3e klasse B tussen Heksenberg en Heerlen Sport (1-0). 1750 bezoekers omzoomden het terrein, een absoluut hoogtepunt. Heksenberg werd uiteindelijk tweede in de strijd om het kampioenschap.
Op 13 augustus 1983 werd het nieuwe complex ingezegend door de toenmalige pastoor en geestelijk adviseur Frans Wiertz. De officiële opening geschiedde op zaterdag 27 augustus om 19.00 uur door wethouder Coen Niesten (sportzaken) bijgestaan door voorzitter Guus Butink.

MVV

Ter gelegenheid van de opening werd het Sportfeest Heksenberg 1983 georganiseerd. Hoogtepunten waren de wedstrijden tegen NEC Nijmegen (toen Europacup II) en MVV Maastricht (met onder meer Dick Nanninga, Bert van Marwijk en Willy van Bommel), het parachutespringen door Paraclub Zuid-Limburg en natuurlijk een grootse receptie. Bij het 60-jarig bestaansfeest in 1994 was Ajax te gast op Heksenberg met de spelers Gerrie Mühren en Sjaak Swart. Inmiddels maakt de vereniging met al haar teams al vele jaren ruim gebruik van het sportcomplex.

Eigen prins

De riante kantine- en clubaccommodatie biedt daarnaast mogelijkheden tot het organiseren van eigen activiteiten zoals de jaarlijkse carnavalsavond, een kaartcompetitie, de jeugdleiderscursus, diverse toernooien, het verenigingstoernooi en kerst- en nieuwjaarsfestiviteiten. In het bijzonder de carnavalsavonden van de vereniging zijn legendarisch en iedere keer uitverkocht. Sinds 1979 roept de voelbalclub een eigen carnavalsprins uit.

In 2008 werd vooruitlopend op het 75-jarig jubileum een feest georganiseerd om 25 jaar kantine – sportaccommodatie te herdenken. Alle vrijwilligers, medewerkers en sponsors werden toen in het zonnetje gezet.
In de loop der jaren zijn diverse aanpassingen en verfraaiingen in de accommodatie gedaan: onder meer met een overdekt terras, een extra buffet in de grote zaal, een massageruimte en een archiefkelder. Het intensieve gebruik van de accommodatie vergt het nodige onderhoud.