Doe mee en win!

Het affiche ‘Gemeente Heerlen: Handen af van Heksenberg’ prijkt bij één op de vijf Heksenbergse adressen op raam, deur of gevel. De inwoners van Heksenberg-Pronsebroek zijn duidelijk solidair met RKVV Heksenberg in de strijd tegen de gemeente Heerlen! De club wil al deze mensen graag bedanken en organiseert daarom een tombola. Er zijn 5 geldprijzen […]

Poster RKVV Heksenberg 2014

Logo RKVV Heksenberg

Te veel eer voor RKVV Heksenberg

Voorzitter Henk Butink heeft de Limburgse kranten in een ingezonden brief laten weten dat RKVV Heksenberg te veel eer krijgt in het hoofdartikel van de Limburgse kranten van vrijdag 21 maart. Ook heeft de voorzitter in de brief de vraag opgeworpen of er in het geval van RKVV Heksenberg, zoals de krant zegt, inderdaad sprake […]


Dikke streep onder discussie over kosten

RKVV Heksenberg heeft een dikke streep gezet onder de discussie met de gemeente over de kosten van “dichttimmeren” van de accommodatie aan de Kamperheideweg. Dat heeft de club in een schrijven van heden, 11 maart 2014, aan de gemeente laten weten. Er rest op het financiële vlek nog één kwestie die bespreking behoeft: de kwestie […]

DSCN1266

Poster RKVV Heksenberg 2014

De ware beweegredenen van de gemeente Heerlen

Enkele tientallen vrijwilligers, leden en bestuursleden van de voetbalclub hebben op 6 maart in heel de wijk Heksenberg-Pronsebroek raamaffiches verspreid, met op de achterzijde een bericht aan alle inwoners van de wijk, waarin haarfijn de ware beweegredenen van de gemeente Heerlen in het conflict met RKVV Heksenberg uit de doeken worden gedaan. In de bijlage […]


RKVV Heksenberg verandert aanpak

Met een brief van 5 maart heeft RKVV Heksenberg de gemeente gevraagd om een snelle beantwoording van de brief van de club van 1 maart 2014 over de kosten van het “dichttimmeren” van de kantine van het Sportpark Jan van der Ven. Doel van de club is het om eerst het debat met de gemeente […]

winter-voetbal

RKVV Heksenberg stuurt Gemeente Heerlen brief met WERKELIJKE cijfers

De afgelopen weken heeft RKVV Heksenberg het College van Burgemeester en Wethouders herhaalde malen gevraagd om duidelijk inzicht te geven in de financiële vorderingen die de gemeente meent te hebben op de club. Ondanks alle verzoeken is het oorverdovend stil gebleven, met uitzondering van enkele persberichten en de raadinformatiebrief, waarin RKVV Heksenberg andermaal in kwaad […]

Heksenberg Blijjft-Te Klein Spandook

Poster RKVV Heksenberg 2014

Geen vriendelijke brieven naar het College

Uit diverse hoeken heeft RKVV Heksenberg vragen gekregen over de scherpe toonzetting in haar brieven naar het Heerlense College van B &W. De verklaring daarvoor wordt gegeven in de brief die de voetbalclub vandaag aan het College heeft gezonden. Op niets gebaseerde aantijgingen van de wethouder van sport over onbetamelijkheid, onbeschoftheid en fraude vormen voor […]